I semestar

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS PREDMETA

SEMESTAR

 

1.

G/101

Savremeni problemi geografije

5

obavezan

I

2.

G /102

Metodologija istraživanja u oblasti geografskih nauka

5

obavezan

I

3.

G /103

Geografija i regionalni razvoj

5

obavezan

I

4.

G/104

Evropska unija i savremeni integracijski procesi

5

obavezan

I

5.

G /105

GIS u savremenoj geografskoj nauci

5

obavezan

I

6.

TZŽS/106

Ruralni razvoj i turizam

5

izborni

I

7.

TZŽS/107

Upravljanje marketingom turističke destinacije i uslugama u turizmu

5

izborni

I

8.

TZŽS/108

Urbana i ruralna ekologija

5

izborni

I

9.

TZŽS/109

Daljinska detekcija

5

izborni

I

10.

TZŽS/110

Destinacioni turizam

5

izborni

I

11.

TZŽS/111

Savremeni turistički tokovi u mediteranskoj regiji

5

izborni

I

II semestar

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS PREDMETA

SEMESTAR

 

1.

TZŽS/212

Istraživački projekt doktorske disertacije(izrada i odbrana)

20

obavezan

II

2.

TZŽS/213

Identifikacija i valorizacija klime i voda u turizmu

5

izborni

II

3.

TZŽS/214

Prirodni akcidenti i rizici u turizmu

5

izborni

II

4.

TZŽS/215

Ekoturizam

5

izborni

II

5.

TZŽS/216

Identifikacija i valorizacija reljefa u turizmu

5

izborni

II

6.

TZŽS/217

Teritorijalna organizacija urbanih sistema

5

izborni

II

III semestar

 

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS PREDMETA

SEMESTAR

 

1.

TZŽS/318

Izrada doktorske disertacije

10

obavezan

III

2.

TZŽS /319

Objavljivanje naučnog rada

10

obavezan

III

3.

TZŽS /320

Učešće na naučnom skupu

10

obavezan

III

 

IV semestar

 

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS PREDMETA

SEMESTAR

 

1.

TZŽS/421

Izrada doktorske disertacije

10

obavezan

IV

2.

TZŽS/422

Objavljivanje naučnog rada

10

obavezan

IV

3.

TZŽS/423

Učešće na naučnom skupu

10

obavezan

IV

 

V semestar

 

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS PREDMETA

SEMESTAR

 

1.

TZŽS/524

Izrada doktorske disertacije

30

obavezni

V

 

 

VI semestar

TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS PREDMETA

SEMESTAR

 

1.

TZŽS/625

Izrada doktorske disertacije

10

obavezni

VI

2.

TZŽS /626

Odbrana doktorske disertacije

20

obavezni

VI