I semestar

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

G/101

Savremeni problemi geografije

5

obavezni

I

2.

G /102

Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti geografskih nauka

5

obavezni

I

3.

G /103

Geografija i regionalni razvoj

5

obavezni

I

4.

G /104

Evropska unija i savremeni integracijski procesi

5

obavezni

I

5.

G /105

GIS u savremenoj geografskoj nauci

5

obavezni

I

6.

RPP /106

Vrednovanje klime u regionalnom i prostornom planiranju

5

izborni

I

7.

RPP /107

Vrednovanje voda u regionalnom i prostornom planiranju

5

izborni

I

8.

RPP /108

Vrednovanje reljefa u regionalnom i prostornom planiranju

5

izborni

I

9.

RPP /109

Demogeografske osnove prostornog uređenja i planiranja

5

izborni

I

10.

RPP /110

Zaštićena područja u planovima posebne namjene

5

izborni

I

11

RPP /111

Regionalna politika Evropske unije i BosneiHercegovine

5

izborni

I

 

II semestar

 

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

RPP /212

Istraživački projekt doktorske disertacije (izrada i odbrana)

20

obavezni

II

2.

RPP /213

Ruralni razvoj u regionalnim i prostornim planovima

5

izborni

II

3.

RPP /214

Prirodni akcidenti i rizici u regionalnom i prostornom planiranju

5

izborni

II

4.

RPP /215

Teritorijalna organizacija urbanih sistema

5

izborni

II

5.

RPP /216

Regionalno i prostorno planiranje posebne namjene

5

izborni

II

6.

RPP /217

Izrada, prezentacija i revizija prostornih planova

5

izborni

II

 

III semestar

 

 

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

RPP /318

Izrada doktorske disertacije

10

obavezni

III

2.

RPP /319

Objavljivanje naučnograda

10

obavezni

III

3.

RPP /320

Učešće na naučnom skupu

10

obavezni

III

 

IV semestar

 

 

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

RPP /421

Izrada doktorske disertacije

10

obavezni

IV

2.

RPP /422

Objavljivanje naučnog rada

10

obavezni

IV

3.

RPP /423

Učešće na naučnom skupu

10

obavezni

IV

 

V semestar

 

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

RPP /524

Izrada doktorske disertacije

30

obavezni

V

 

 

 

VI semestar

 

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

RPP /625

Izrada doktorske disertacije

10

obavezni

VI

2.

RPP /626

Odbranadoktorske disertacije

20

obavezni

VI