I semestar

NASTAVNIČKI SMJER-GEOGRAFIJA U OBRAZOVANJU

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

 

Metodologija obrazovnih istraživanja I

9

Obavezni

I

2.

 

Kognitivna psihologija

7

Obavezni

I

3.

GUO/101

Odabrana poglavlja metodike nastave geografije

7

Obavezni

I

4.

GUO/102

Školska geografija i geografsko obrazovanje

7

Izborni

I

5.

GUO/103

Geografski sadržajiu razrednoj nastavi

7

Izborni

I

6.

GUO/104

Aktuelnosti u nastavnom procesu geografije

7

Izborni

I

 

II semestar

NASTAVNIČKI SMJER-GEOGRAFIJA U OBRAZOVANJU

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

 

Metodologija obrazovnih istraživanja II

10

Obavezni

II

2.

GUO/205

Savremeni problemi geografije

10

Izborni

II

3.

GUO/206

Evropska unija i savremeni integracijski procesi

10

Izborni

II

4.

GUO/207

GIS u savremenoj geografskoj nauci

10

Izborni

II

5.

 

Vizualizacijau obrazovanju prirodnih nauka

10

Izborni

II

6.

GUO/208

Geografija i globalizacija

10

Izborni

II

7.

G/209

Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti geografskih nauka

10

Izborni

II

III semestar

 

NASTAVNIČKI SMJER-GEOGRAFIJA U OBRAZOVANJU

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

 

Savremena istraživanja u obrazovanju prirodnih nauka

  10

Obavezni

III

2.

 

Istraživački doktorski seminar I (prezentacija projekta doktorske teme)

10

Obavezni

III

3.

GUO/310

Geoekološki sadržaji u nastavi geografije

10

Izborni

III

4.

GUO/311

Savremeni demogeografski trendovi i nastava geografije

10

Izborni

III

IV semestar

 

NASTAVNIČKI SMJER-GEOGRAFIJA U OBRAZOVANJU

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

 

Istraživački doktorski seminar II (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije)

30

Obavezni

IV

 

V semestar

 

NASTAVNIČKI SMJER-GEOGRAFIJA U OBRAZOVANJU

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

 

Istraživački doktorski seminar III ( prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije)

30

Obavezni

V

 

 

VI semestar

NASTAVNIČKI SMJER-GEOGRAFIJA U OBRAZOVANJU

R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMET

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

 

Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata)

20

Obavezni

VI

2.

 

Odbrana doktorske disertacije

10

Obavezni

VI