I semestar

  NASTAVNIČKI SMJER

R.B

ŠIFRA

 NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

1.

SMNG

 Savremene metode u nastavi geografije

5

obavezni

I

2.

SNSNG

 Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

5

obavezni

I

3.

RGPRPN

 Razvojnost geografskih pojmova u razrednoj i predmetnoj nastavi

5

obavezni

I

4.

TNEING

 Terenska nastava, ekskurzije i izleti u nastavi geografije

5

obavezni

I

5.

ŠGSOS

 Školska geografija u savremenom obrazovnom sistemu

5

izborni

I

6.

SPGPS

 Savremeni političko-geografski problemi svijeta

3

izborni

I

7.

SEGPS

 Savremeni ekonomsko-geografski problemi svijeta

2

izborni

I

 

II semestar

NASTAVNIČKI SMJER

      R.B

ŠIFRA

NASTAVNI PREDMETI

ECTS

STATUS

SEMESTAR

       1.

MR1

Magistarski rad

30

obavezni

II