• Tematsko kartiranje u geografskim istraživanjima
  • Nastavni proces
  • Terenska nastava i nastava u učionici

Na sjednici Vijeća Odsjeka koja je održana 29.04.2016.godine jednoglasno je usvojen raspored završnih i ponovljenih ispita za akademsku 2015/16.godinu.

Kompletan raspored ispita za I ciklus studija se može pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita I ciklus

 

Kompletan raspored ispita za II ciklus studija se može pogledati na sljedećem linku:

Raspored ispita II ciklus