• Tematsko kartiranje u geografskim istraživanjima
  • Nastavni proces
  • Terenska nastava i nastava u učionici

Obavještavamo studente IV godine studija geografije po Bolonji (sva tri smjera) da je rok za predaju studentskih prijava tema za izradu diplomskih radova za akademsku 2017/2018.godinu, najkasnije do PETKA, 02.02.2018.godine.

Prijave popuniti na odgovarajućem obrascu sa potpisom mentora rada i predati laborantu Odsjeka za geografiju Emiru Škaljiću, kod koga se može preuzeti obrazac, a elektronska forma istog se nalazi na linku ispod.

Upozoravamo studente da, prije nego što sa mentorom utvrde prijedlog svoje tema za izradu diplomskog rada, prethodno, kod Bibliotekara Odsjeka za geografiju, pažljivo pregledaju registar i spisak do sada urađenih tema i tema koje su izradi.

Prilozi: 

Prijedlog tema diplomskih radova: files/Prijedlog_tema_diplomskih_radova.pdf

Obrazac prijave diplomskog rada: files/Obrazac_prijave_diplomskog_rada.pdf