• Tematsko kartiranje u geografskim istraživanjima
  • Nastavni proces
  • Terenska nastava i nastava u učionici

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija geografije (sva tri smjera) da su dužni da izaberu temu završnog - magistarskog rada najkasnije do PETKA, 02.02.2018. godine.

Studenti trebaju da predaju elektronsku i potpisanu (od strane mentora rada) printanu verziju prijave teme završnog - magistarskog rada. Elektronski obrazac se nalazi na linku ispod, a isti se može preuzeti i kod laboranta Odsjeka za geografiju, Emira Škaljića, kod koga se i predaju prijave.

Spisak tema usvojenih na Vijeću PMF-a objavljen je na oglasnoj ploči za II ciklus studija geografije, a može se također vidjeti i na linku ispod.

Prilozi: 

Obrazac prijave završnog - magistarskog rada: files/Obrazac_prijave_zavrsnog-magistarskog_rada.pdf