Online nastava do daljnjeg

Poštovani posjetitelji, Obavještavamo Vas da se odgađa do daljnjeg realizacija redovnog odgojno-obrazovnog procesa svim visokoškolskim ustanovama u KS, pa i Odsjeku za geografiju (Naredba Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-34-8727/20 od 24.03.2020., član 1.). Više o ovome možete pročitati ovdje. Također, obavještavamo Vas da je pracijalne ispite moguće polagati najranije od devete…

Pročitaj više

Obavještenje o održavanju online nastave do 26. marta

Obavještavamo studente da se zbog vanredne situacije uzrokovane opasnošću od zaraze koronavirusom održavanje kabinetske nastave obustavlja do četvrtka 27. marta ove godine. Nastava u periodu od 12. do 26. marta će se odvijati online. Komunikacija nastavnog osoblja i saradnika sa studentima se vrši putem uobičajenih kanala komunikacije i to: e-maila, servisa e-nastava, službene web stranice…

Pročitaj više

Teme završnih radova

Obavještavamo studente četvrte godine I ciklusa studija i studente II ciklusa studija da su dužni izabrati temu završnog rada i istu u printanoj i elektronskoj formi dostaviti laborantu Odsjeka za geografiju do 21. januara 2020. godine. Popis predloženih tema za izradu završnih radova na Odsjeku za geografiju u ak. 2019/2020. za I ciklus studija možete…

Pročitaj više

Saradnja Odsjeka za geografiju i Hotela Hills

Početkom zimskog semestra studijske 2019/2020. godine je dogovorena poslovna saradnja između Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Hotela Hills. Studenti II ciklusa studija, smjer Turizam i zaštita životne sredine su tokom semestra radili projekat na temu “Izrada aranžmana za zimski period sa kompletnim ski paketima i turističkim odredištima u Sarajevu važnim za…

Pročitaj više

Dogovorena saradnja Odsjeka za geografiju i Malak Regency Hotela

Prošle sedmice dogovorena je poslovna saradnja između Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Malak Regency Hotela. Studenti usmjerenja Turizam i zaštita životne sredine kroz saradnju sa navedenim hotelom imat će priliku steći nova iskustva i usavršiti znanja i vještine važne za kreiranje turističke ponude. Tokom prve posjete Malak Regency Hotelu studenti su imali…

Pročitaj više

Završen ovogodišnji Sarajevski festival turizma

U Sarajevu je od 23. do 25. oktobra održan Sarajevski festival turizma. Partner u organizaciji i ovogodišnjeg festivala bio je Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu koji je organizirao naučno-stručnu konferenciju „Outdoor turizam u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“. Nastavnici i saradnici te studenti Odsjeka za geografiju tokom konferencije prezentirali su više…

Pročitaj više