Regionalno i prostorno planiranje

Regionalno i prostorno planiranje je nastavno-naučna oblast koja obuhvata više predmeta namijenjenih osposobljavanju stručnjaka za regionalno i prostorno planiranje te izradu prostorno-planskih dokumenata različitog nivoa i namjene. U vidu različitih predmeta ova oblast je pri Odsjeku za geografiju zastupljenja praktično od njegovog osnivanja. Uspostavom novih smjerova, pa i smjera namijenjenog osposobljavanju regionalnih i prostornih planera, prije više od deceniju pri Odsjeku za geografiju kreirani su originalni nastavni planovi i programi prezentirani sa više novih i posebno aplikativnih geografskih disciplina važnih u svim aspektima regionalnog i prostornog planiranja. Pojedini aplikativni predmeti s aspekta aktualnosti njihovog sadržaja su vrlo jedinstveni, a rijetko zastupljeni u planovima i programima mnogih priznatijih obrazovnih institucija u širem bosanskohercegovačkom okruženju. Sada ovoj oblasti pripada 26 predmeta/oblasti sa nizom poddisciplina, a više o tome možete pronaći u priloženom dokumentu i na mrežnim stranicama Odsjeka za geografiju.

Regionalno i prostorno planiranje