Geoekologija

Geoekologija je matična naučna oblast Odsjeka za geografiju koja obuhvata niz geografskih disciplina koje izučavaju pojedine aspekte složenih odnosa i veza između čovjeka i njegove okoline. U novije vrijeme geoekološke discipline dobijaju sve veći društveni značaj zbog sve izraženijih problema vezanih za negativne antropogene utjecaje na prirodnu i na životnu sredinu. Više o ovoj naučnoj oblasti možete pročitati u priloženom dokumentu, a više o nastavnim predmetima ove oblasti na mrežnim stranicama Odsjeka za geografiju.

Geoekologija