Regionalna geografija

Regionalna geografija obuhvata nastavne predmete koji se odnose na pojedine prostorne cjeline na Zemlji. Prirodno-geografski i društveno-geografski elementi važni su za njihovo utvrđivanje i rangiranje. Brojni predmeti ove oblasti izvode se na Odsjeku za geografiju od njegovog osnivanja, a od posebnog su značaja za obrazovanje i stručno osposobljavanje nastavnika i profesora geografije. U sklopu ove oblasti su i predmeti višestrukog nacionalnog značaja. Aplikativne discipline poput Geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine i Metodologije planskog upravljanja okolinom su od posebnog značaja za optimalnije korištenje raspoloživih resursa.

Regionalna geografija