Društvena geografija

Niz predmeta koji se izučavaju pri Odsjeku za geografiju i drugim organizacijskim jedinicama Univerziteta u Sarajevu pripada naučnoj oblasti Društvena geografija. Među njima su tradicionalno najznačajniji predmeti poput Ekonomske geografije, Demogeografije, Urbane geografije, Političke geografije, Turističke geografije itd. U novije vrijeme u nastavno-istraživački proces uvedeni su i novi predmeti u skladu sa razvojnim tendencijama savremene svjetske geografije. Sadašnja struktura oblasti Društvena geografija odražava spoj tradicionalnog i savremenog. Više o ovoj matičnoj oblasti možete pronaći u priloženom dokumentu.

Društvena geografija