Fizička geografija

Naučna oblast fizička geografija obuhvata niz geografskih disciplina koje važe za fundamentalne na sva tri studijska usmjerenja na Odsjeku za geografiju. Rezultati istraživanja vrlo su primjenjivi u svim prostornim istraživanjima pa se unutar pojedinih disciplina izdvajaju i posebne aplikativne poddiscipline. Na pojedinim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu zastupljeni su pojedini predmeti iz te oblasti, a za izvođenje nastave zaduženi su nastavnici Odsjeka za geografiju. Oblasti fizičke geografije pripadaju meteorologija, klimatologija, geomorfologija, hidrografija, biogeografija, pedogeografija, kartografija, matematička geografija, paleogeografija, geobaština, geologija i brojne druge geografske discipline. Više o oblasti fizička geografija možete pronaći u priloženom dokumentu.

Fizička geografija