Međunarodna saradnja i projekti

Istraživački tim Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta realizirao je tokom 2019. godine naučno-istraživački projekat “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”, koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje.

U okviru Erasmus+ programa razmjene, Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uspješno sarađuje sa:

Department of Geography, Faculty of Science, Palacky University, Olomouc, Czech Republic;

Turistica – College of Tourism, University of Primorska, Slovenia;

Faculty of Science and Technology, University of Debrecen, Hungary.