REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- PRVA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 FG-106 Topografija 5 obavezni I semestar
2
G-102 Opća geologija 5 obavezni I semestar
3 K-103 Matematička kartografija 5 obavezni I semestar
4 RPP-109 Uvod u regionalno i prostorno planiranje 5 obavezni I semestar
5 FG-105 Meteorologija 5 obavezni I semestar
6 STST-114/I Statistika 3
izborni I semestar
7 M-001 Uvod u matematiku 2
izborni I semestar
8 PARPPP-291 Pravni aspekti regionalnog i prostornog planiranja 2 izborni I semestar
9 SO-001 Sociologija 2
izborni I semestar
10 UG-010 Uvod u geodeziju 3 izborni I semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- PRVA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 G-151 Petrografija sa mineralogijom 5 obavezni II semestar
2
K-152 Primijenjena kartografija 5 obavezni II semestar
3 FG-153 Klimatologija 5 obavezni II semestar
4 FG-154 Tektonska geomorfologija 5 obavezni II semestar
5 FG-203 Pedogeografija 5 obavezni II semestar
6 TN-158 Terenska nastava I 3
izborni II semestar
7 TMG-158 Grafičke metode i modeli u geografiji 2
izborni II semestar
8 TT-003 Toponimija i toponomastika 2 izborni II semestar
9 G-156 Geološko kartiranje 2
izborni II semestar
10 TMG-108 Kvantitativne metode u geografiji 3 izborni II semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- DRUGA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 FG-201 Egzogena geomorfologija 5 obavezni III semestar
2
FG-251 Hidrografija kopna 5 obavezni III semestar
3 FG-252 Biogeografija 5 obavezni III semestar
4 GE-210 Uvod u geoekologiju 5 obavezni III semestar
5 TMG-206 Geoinformatika 5 obavezni III semestar
6 TP-292 Turističko planiranje 3
izborni III semestar
7 TMG-262 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje 2
izborni III semestar
8 FG-256 Primijenjena geomorfologija 2 izborni III semestar
9 EG-257 Geografija tercijarnih djelatnosti 3
izborni III semestar
10 AG-009 Primijenjena hidrografija 2 izborni III semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- DRUGA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 TMG-405 GIS 5 obavezni IV semestar
2
SG-205 Demogeografija 5 obavezni IV semestar
3 EG-155 Opća ekonomska geografija 5 obavezni IV semestar
4 RG-316 Geografska regionalizacija 5 obavezni IV semestar
5 EG-357 Saobraćajna geografija 5 obavezni IV semestar
6 TN-259 Terenska nastava II 3
izborni IV semestar
7 K-207 Tematsko kartiranje 2
izborni IV semestar
8 DS-021 Demografska statistika 3 izborni IV semestar
9 EG-209 Opća turistička geografija 3
izborni IV semestar
10 FG-251/II Jezera Bosne i Hercegovine 2 izborni IV semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- TREĆA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 SG-311 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni V semestar
2
RPP-312 Koncepcija i metodologija regionalnog i prostornog planiranja 5 obavezni V semestar
3 GE-369 Geoekološke neravnoteže i posljedice 5 obavezni V semestar
4 RGBH-300/I Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni V semestar
5 RPP-313 Klima i vode u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni V semestar
6 RPP-362 Prostorno-planerska praksa I 3
izborni V semestar
7 TMG-365 Praktikum iz GIS-a 2
izborni V semestar
8 EG-356/I Industrijska geografija 2 izborni V semestar
9 EG-307/I Agrarna geografija 3
izborni V semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- TREĆA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP-314/I Reljef u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni VI semestar
2
RPP-314/II Tlo i vegetacija u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni VI semestar
3 RPP-359 Stanovništvo i naselja u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni VI semestar
4 RGBH-300/II Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni VI semestar
5 RPP-360 Privreda u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni VI semestar
6 TN-358/I Terenska nastava III 3
izborni VI semestar
7 SG-363/I Politička geografija 2
izborni VI semestar
8 EG-406 Turistička geografija Bosne i Hercegovine 3 izborni VI semestar
9 GE-458 Metodika upoznavanja okoline 3
izborni VI semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- ČETVRTA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP-408 Geografski i topografski položaj u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni VII semestar
2
RPP-409 Savremeni regionalni razvoj Bosne i Hercegovine 5 obavezni VII semestar
3 RPP-411 Geološka građa i reljef u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni VII semestar
4 RPP-412 Klima i vode u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni VII semestar
5 RPP-460 Regije u prostornim planovima 5 obavezni VII semestar
6 RPP-410 Globalizacija i regionalni razvoj 3
izborni VII semestar
7 RPP-413/414 Savremeni problemi regionalnog razvoja u svijetu 2
izborni VII semestar
8 ETNO-115 Etnologija 2 izborni VII semestar
9 EG-465 Valorizacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine 3
izborni VII semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE- ČETVRTA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP-461 Stanovništvo i naselja u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni VIII semestar
2
TMG-451 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni VIII semestar
3 RPP-462 Privreda u regionalnim i prostornim planovima 5 obavezni VIII semestar
4 RPP-463 Prostorno-planerska praksa II 5 obavezni VIII semestar
5 DR-464 Diplomski rad 5 obavezni VIII semestar
6 TN-458/I Terenska nastava IV 3
izborni VIII semestar
7 ETNO-415 Etnologija Bosne i Hercegovine 2
izborni VIII semestar
8 SG-402/I Humana geografija 3 izborni VIII semestar
9 RPP-466 Savremeni problemi regionalnog razvoja u Jugoistočnoj Evropi 2
izborni VIII semestar