Konačne rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija na sva tri studijska usmjerenja

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Detaljne informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang…

Pročitaj više

Preliminarne rang liste za upis na I ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Preliminarne rang liste možete pogledati na slijedećim linkovima: za…

Pročitaj više

Konkurs i plan upisa studenata na I ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Budući studenti, dobrodošli na Odsjek za geografiju!   Plan upisa Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u ak. 2019./2020. godini Odsjek / smjer Predviđeno trajanje studija i broj ECTS Broj studenata Redovni studij – troškove snosi osnivač Redovni studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL…

Pročitaj više

Izmijenjeni raspored polaganja završnih ispita u junsko-julskom ispitnom roku za I ciklus studija

Zbog izmjena u akademskom kalendaru raspored polaganja završnih i ponovljenih ispita u junsko-julskom ispitnom roku za studente I ciklusa studija, odnosu na prvobitni raspored objavljen na web stranici Odsjeka za geografiju 06. juna 2019. godine, je izmijenjen. Završni ispiti počinju 24. juna 2019. godine, a novi raspored možete pogledati ovdje.

Pročitaj više

Pripreme za takmičenje učenika na Balkanijadi i Olimpijadi

Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta u periodu od 11. do 14. juna 2019. godine učestvovali su u stručnom usavršavanju i pripremama učenika osnovnih i srednjih škola, koji su ostvarili pravo učešća na takmičenjima: Geografska Balkanijada i Geografska Olimpijada. Pripreme sa učenicima podrazumijevale su kabinetski i terenski rad. Plasman na navedena…

Pročitaj više

Održana terenska nastava

U periodu od 24. do 26. aprila 2019. godine održana je terenska nastava za studente Odsjeka za geografiju. Studenti prve godine tokom prvog dana terenske nastave, pod stručnim vodstvom Dr. Mevlide Operte, obišli su dolinu rijeke Miljacke i područje Ilidže gdje su posebno upoznati sa stratigrafskim, petrografskim i hidrogeološkim obilježjima tog područja. Drugog dana terenske…

Pročitaj više

Kantonalno takmičenje iz geografije za učenike srednjih škola

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Prosvjetno – pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo organizirano je XVII takmičenje učenika  srednjih škola iz geografije. Pored ostalih, u organizaciji i realizaciji takmičenja, učestvovao je i Odsjek za geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta. Takmičenje je održano 08.05.2019. godine. Na Kantonalnom takmičenju po propozicijama takmičenja  učestvovao  je 41 …

Pročitaj više

Kantonalno takmičenje iz geografije za učenike devetih razreda osnovnih škola

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Prosvjetno pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo organizirano je XVII takmičenje iz geografije za najbolje učenike devetih razreda. Pored ostalih, u organizaciji i relizaciji takmičenja, učestvovao je i Odsjek za geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta. Takmičenje je održano u četvrtak 28.03.2019. godine. Na Kantolno takmičenje, po propozicijima takmičenja,…

Pročitaj više