Teme završnih radova

Obavještavamo studente četvrte godine I ciklusa studija i studente II ciklusa studija da su dužni izabrati temu završnog rada i istu u printanoj i elektronskoj formi dostaviti laborantu Odsjeka za geografiju do 21. januara 2020. godine. Popis predloženih tema za izradu završnih radova na Odsjeku za geografiju u ak. 2019/2020. za I ciklus studija možete…

Pročitaj više

Konačne rang liste drugog prijavnog roka za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u drugom konkursnom roku u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Informacije i obavještenja sa…

Pročitaj više

Preliminarne rang liste drugog prijavnog roka za upis na II ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u drugom konkursnom roku u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Informacije i obavještenja…

Pročitaj više

Upis primljenih kandidata na II ciklus studija

Upis kandidata u akademsku 2019/2020.godinu koji su ostvarili pravo upisa na drugi ciklus studija u prvom konkursnom roku će se vršiti u periodu od 07.10.2019. (ponedjeljak)  do 11.10.2019. (petak) od 10h do 14 h. Za upis je neophodno dostaviti sljedeće: Originalna dokumenta o završenom visokom obrazovanju(ukoliko ih nisu predali pri prijavi na Konkurs) Upisni materijal (indeks, upisne…

Pročitaj više

Konačne rang liste za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Konačne rang liste možete pogledati na slijedećim…

Pročitaj više

Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

Akademski kalendar za prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu za 2019/2020. godinu dostupan je ovdje. Prema kalendaru, studijska 2019/2020. godina počinje 01. oktobra, a prijem brucoša i početak nastave u zimskom semestru je 07. oktobara 2019. godine. Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove studijske godine.

Pročitaj više

Preliminarne rang liste za upis na II ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Preliminarne rang liste možete pogledati…

Pročitaj više