Teme završnih radova

Obavještavamo studente četvrte godine I ciklusa studija i studente II ciklusa studija da su dužni izabrati temu završnog rada i istu u printanoj i elektronskoj formi dostaviti laborantu Odsjeka za geografiju do 21. januara 2020. godine. Popis predloženih tema za izradu završnih radova na Odsjeku za geografiju u ak. 2019/2020. za I ciklus studija možete…

Pročitaj više

Dogovorena saradnja Odsjeka za geografiju i Malak Regency Hotela

Prošle sedmice dogovorena je poslovna saradnja između Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Malak Regency Hotela. Studenti usmjerenja Turizam i zaštita životne sredine kroz saradnju sa navedenim hotelom imat će priliku steći nova iskustva i usavršiti znanja i vještine važne za kreiranje turističke ponude. Tokom prve posjete Malak Regency Hotelu studenti su imali…

Pročitaj više

Raspored nastave u zimskom semestru ak. 2019/2020. godine za vanredne studente prve godine I ciklusa studija

Raspored održavanja nastave za vanredne studente smjera Turizam i zaštita životne sredine prve godine I ciklusa studija u zimskom semestru ak. 2019/2020. godine možete pogledati ovdje. Termini održavanja nastave iz predmeta Engleski jezik I bit će objavljeni naknadno. Za vanredne studente smjera Regionalno i prostorno planiranje te Nastavničkog smjera nastava će biti konsultativnog tipa.

Pročitaj više

Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

Akademski kalendar za prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu za 2019/2020. godinu dostupan je ovdje. Prema kalendaru, studijska 2019/2020. godina počinje 01. oktobra, a prijem brucoša i početak nastave u zimskom semestru je 07. oktobara 2019. godine. Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove studijske godine.

Pročitaj više

Konačne rang liste drugog prijavnog roka i upis primljenih kandidata na I ciklus studija na Odsjeku za geografiju

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u drugom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Preliminarne rang liste možete pogledati na web stranici PMF-a….

Pročitaj više

Prijava ispita za drugi septembarski ispitni termin

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju  i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu prijava polaganja ispita u drugom septembarskom ispitnom terminu vršit će se dana 23.09.2019.godine (ponedjeljak) na šalterima studentske službe od 10:00 do 14:00 sati. U naznačenom terminu studenti mogu preuzeti klasične prijave na šalterima Studentske službe i izvršiti prijavu za polaganje samo jednog…

Pročitaj više