Drugi prijavni rok za upis na I ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Prijave za upis na I ciklus studija na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u ak. 2019/2020. godini predaju se od 26. augusta do 13. septembra 2019. godine.   Slobodna mjesta Broj slobodnih mjesta za sva tri studijska usmjerenja na Odsjeku za geografiju nalazi se u sljedećoj tabeli: Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija…

Pročitaj više

Konačne rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija na sva tri studijska usmjerenja

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Detaljne informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang…

Pročitaj više

Preliminarne rang liste za upis na I ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Preliminarne rang liste možete pogledati na slijedećim linkovima: za…

Pročitaj više

Konkurs i plan upisa studenata na II ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Plan upisa Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u ak. 2019/2020. godini Odsjek / smjer Predviđeno trajanje studija i broj ECTS Broj studenata Redovni studij – troškove snosi osnivač Redovni studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL studij Strani državljani Ukupno Odsjek za geografiju 1…

Pročitaj više

Konkurs i plan upisa studenata na I ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Budući studenti, dobrodošli na Odsjek za geografiju!   Plan upisa Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Odsjeku za geografiju u ak. 2019./2020. godini Odsjek / smjer Predviđeno trajanje studija i broj ECTS Broj studenata Redovni studij – troškove snosi osnivač Redovni studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL…

Pročitaj više

Izmijenjeni raspored polaganja završnih ispita u junsko-julskom ispitnom roku za I ciklus studija

Zbog izmjena u akademskom kalendaru raspored polaganja završnih i ponovljenih ispita u junsko-julskom ispitnom roku za studente I ciklusa studija, odnosu na prvobitni raspored objavljen na web stranici Odsjeka za geografiju 06. juna 2019. godine, je izmijenjen. Završni ispiti počinju 24. juna 2019. godine, a novi raspored možete pogledati ovdje.

Pročitaj više

Pripreme za takmičenje učenika na Balkanijadi i Olimpijadi

Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta u periodu od 11. do 14. juna 2019. godine učestvovali su u stručnom usavršavanju i pripremama učenika osnovnih i srednjih škola, koji su ostvarili pravo učešća na takmičenjima: Geografska Balkanijada i Geografska Olimpijada. Pripreme sa učenicima podrazumijevale su kabinetski i terenski rad. Plasman na navedena…

Pročitaj više