Prvi univerzitetski film festival

Internacionalni Burch Univerzitet organizuje 08. i 09. decembra Prvi univerzitetski film festival pod nazivom Prvi filmski festival osnovnih sloboda. Za više informacija kliknite ovdje