HIA program

Pozivaju se zainteresirani studenti I i II godine studija da se prijave na projekat Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima. Prijave za učešće su otvorene do 09.11.2018. godine a organizator snosi sve troškove programa. Za više informacija kliknite ovdje