Udžbenici i praktikumi

 

 

FM naslovnaSuada Sulejmanović, Amra Salčinović Fetić

Fizika mjerenja: primjeri mjerenja iz elektromagnetizma, optike i akustike

ISBN 978-9958-592-81-2

COBISS.BH-ID 23096326

 

 

 

 

 

 

 


 

naslovna fpVMaja Đekić, Amra Salčinović Fetić

Praktikum iz atomske fizike

Izdavač: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (2017)

ISBN: 978-9958-592-95-9

COBISS.BH-ID 24345350

 

 

 

 


 

FizikaI naslovnaMustafa Busuladžić, Aner Čerkić, Azra Gazibegović - Busuladžić, Elvedin Hasović i Jugoslav Stahov

Fizika I sa primjenama u biologiji i medicini

Izdavač: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (2014)

ISBN: 978-9958-592-59-1

COBISS.BH-ID 21877766

 


 

zivjet u skladu sa okolisemMidžić-Kurtagić, S., Jaganjac, A., Avdić, J., Kupusović, T., Pušina, A., Radević, M., Hadžikadunić, M., Hadžibegović, Z. , Mešić, Đ., Hadžiahmetović, S., Hasečić, A., Idrizović, Dž., Tipura-Dervišić, N., Hadžikadunić, A., Jepsen, P.R., Selmanagić, D., Fejzibegović, S. i Haznadarević, M.

Živjeti u skladu sa okolišem – priručnik za edukaciju nastavnika “Kako razvijati svijest o okolišu” (uredila Azra Jaganjac).

Institut za hidrotehniku, Sarajevo 2007.

(ISBN 978-9958-614-01-9); COBISS.BH-ID 15562758; UDK 371.3:502.1(035);
 

 

 


 

zbirka zhFazlić, R., Smailhodžić, H., Hadžibegović, Z.

Zbirka zadataka iz fizike

Fakultet elektrotehnike i mašinstva Univerzitata u Tuzli, Tuzla 1995.

[COBISS.BH-ID 512045524]; UDK 53(075.8)(076.1/.2)

Katalogizacija JU NUB Tuzla 53(075.8)

 

 


 

zadaciZalkida Hadžibegović, Nada Gabela

Zadaci i testovi : za pripremanje kvalifikacionih ispita iz fizike za fakultete

Sarajevo-Publishing, Sarajevo 2001

ISBN 9958-21-154-8, COBISS.BH-ID 9284102;

UDK 53(075.8)(076.1)(079.1)

 


 

prilozi za papZalkida Hadžibegović, Lamija Tanović, Jasminka Babić-Avdispahić, Mirjana Mavrak, Hašim Muminović, Amir Pušina, Azra Jajatović, Kaith Doubt, Azra Jaganjac, Dubravka Šoljn

Prilozi za pedagoško-andragošku praksu na univerzitetu

DES. ISBN 9958-728-72-9, COBISS.BH-ID 14593798

UDK 378.14:37.014.3(497.6)(082); 378.011.3(497.6)(082);

378.14(497.6)(082); 37.013.83.012(497.6)(082)

 


 

opca fizikaMirsada Pirić, Zalkida Hadžibegović

Opća fizika - Praktikum I: Laboratorijske vježbe.

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2006.

ISBN 9958-9280-6-X,

COBISS.BH-ID 15245574; UDK 53(075.8)(076.5)

 

 


 

em praktikumNada Gabela, Zalkida Hadžibegović, Azra Gazibegović-Busuladžić, Lada Gabela

Praktikum iz elektromagnetizma

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2008.

ISBN 978-9958-592-00-3

COBISS.BH-ID 16852486; UDK 537.8(075.8)(076)

 

 


 

fizika iZalkida Hadžibegović, Mirsada Pirić 

Fizika I: Praktikum laboratorijskih i računskih vježbi

Sarajevo 2011., Prirodno-matematički fakultet.

ISBN 978-9958-592-27-0

COBISS.BH-ID 19294982; UDK 53(075.8)(076)

 

 


 

fizika iiZalkida Hadžibegović

Fizika II: Praktikum laboratorijskih i računskih vježbi

Sarajevo, 2014.

ISBN 978-9958-592-49-2,

COBISS.BH-ID 21217798; UDK 535(075.8)(076.5)

 

 

 


 

Relativisticka kvantna mehanikaDejan Milošević

Relativistička kvantna mehanika

Univerzitetski udžbenik, BosniaARS, Tuzla, 2005.

ISBN 9958 746-20-4.

COBISS.BH-ID 14213382

 

 


 

 

Statisticka fizikaAner Čerkić, Senad Odžak, Dušanka Hadžiahmetović

Statistička fizika

Univerzitet u Sarajevu, 2013. godina

ISBN 978-9958-592-37-9

COBISS.BH-ID 20419846

 

 


 

daljinska istrazivanjaSamir Đug, Nusret Drešković, Senad Odžak

Daljinska istraživanja - principi i primjena u prirodnim naukama

Univerzitet u Sarajevu, 2015. godina

ISBN 978-9958-592-62-1

COBISS.BH-ID 22089478

 

 


 

  1. Zalkida Hadžibegović, Nada Gabela (2001). Zadaci i testovi : za pripremanje kvalifikacionih ispita iz fizike za fakultete. Sarajevo: Sarajevo-Publishing. [ISBN 9958-21-154-8], [COBISS.BH-ID 9284102]; UDK 53(075.8)(076.1)(079.1)