Studij fizike

ZAŠTO STUDIRATI FIZIKU?

Studiranje fizike je izazov, ali i zadovoljstvo, jer se fizika bavi otkrivanjem fundamentalnih tajni prirode. Kao bazična nauka, ona je osnov za sve druge nauke i omogućuje daljnji razvoj tehnologije. Na primjer, oko 25% bruto dohotka razvijenih zemalja se zasniva na korištenju kvantne fizike (laseri, tranzistori, fotoćelije, itd.).

Fizika ima direktni uticaj i na socijalni razvoj društva. Temelje modernom korištenju interneta su postavili fizičari. 

Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta ide u korak sa najnovijim trendovima u svijetu. Na primjer, otvaraju se nova usmjerenja, kao što je medicinska fizika, koja je u svijetu veoma tražena pri zapošljavaju u većim medicinskim centrima.

Sa završenim studijem fizike na Odsjeku za fiziku, možete ravnopravno da konkurišete na postdiplomski studij na svim univerzitetima u svijetu. Mnogi naši studenti su sada priznati profesori i istraživači na prestižnim fakultetima i institutima u inostranstvu.

Odsjek za fiziku ima aktivnu naučnu saradnju sa nekoliko univerziteta iz svijeta, u koju su uključeni i studenti.

Konačno, fizičari se uvijek mogu zaposliti – nema ih na birou za zapošljavanje.

 

ŠTO ODSJEK PRUŽA STUDENTIMA?

Na Odsjeku za fiziku nastava je organizirana kroz predavanja, računske i auditorne vježbe, laboratorijske vježbe i terensku nastavu (posjete, nastava u prirodi). Studentima je na raspolaganju računski centar, biblioteka sa oko 7000 udžbenika, knjiga i časopisa, laboratorije za nastavu iz mehanike i termodinamike, elektromagnetizma, optike, atomske fizike, fizike poluprovodnika, fizike metala i laboratorije za metodiku nastave fizike.

Za nastavu iz astronomije i astrofizike studentima su na raspolaganju moćni teleskopi GS980 i MEADE LXD55.

Na Odsjeku za fiziku je i računarski klaster izuzetne kompjutacione moći koji omogućuje izvođenje najzahtjevnijih numeričkih proračuna u takozvanom paralelnom režimu. Klaster trenutno čini dvadeset čvorova koji su međusobno povezani gigabitnom ethernet vezom. Trenutno je na raspolaganju ukupno 88 procesorskih jezgri i preko 200 GB radne memorije.