I ciklus studija fizike traje ukupno 8 semestara i nosi 240 ECTS. Nastava se sastoji od predavanja, auditornih vježbi i praktičnih vježbi koje uključuju rad u laboratorijama i terenske vježbe. 

Studenti mogu izabrati između dva smjera studija: općeg smjera i nastavničkog smjera. Od 2018. godine smjerovi su preimenovani, te studenti biraju između smjera Fizika i Fizika u obrazovanju.

NASTAVNIČKI SMJER / FIZIKA U OBRAZOVANJU

Studij traje 4 godine (8 semestara). Nakon diplomiranja stiče se stručno zvanje bachelor fizike - nastavnički smjer, odnosno, za studente upisane od 2018. godine, batchelor fizike u obrazovanju.

OPĆI SMJER / FIZIKA

Studij traje 4 godine (8 semestara). Na trećoj godini studenti se opredjeljuje za jedno od podusmjerenja:

  • TEORIJSKA FIZIKA
  • EKSPERIMENTALNA FIZIKA
  • MEDICINSKA RADIJACIONA FIZIKA

Ova podusmjerenja se razlikuju u izbornim predmetima na III i IV godini studija. Nakon diplomiranja stiče se stručno zvanje bachelor fizike.