Predavanja, seminari, škole ...

 

Radionice, seminari, predavanja i škole u organizaciji Odsjeka za fiziku i Prirodno-matematičkog fakulteta

 

 


 

Naziv: Stručni seminar za nastavnike i profesore fizike

Predavači: Doc. dr. Vanes Mešić, Doc. dr. Elvedin Hasović, Dino Habibović, Džana Salibašić

Vrijeme održavanja: 19. januar 2015. godine

Mjesto održavanja: Mali amfitear, Odsjek za fiziku

 


 

Naziv: METGLASS Wokrskop, Metallic glasses: past, present & future

Vrijeme održavanja: 25 ‐ 28 septembar 2014.

Mjesto održavanja: Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku.

Organizatori: Prirodno-matematički fakultet, Institut za fiziku u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu

Book of abstracts

 Predavač: Prof. dr. Ivica Aviani, Institut za fiziku, Zagreb, Hrvatska
Datum: 29. 6. 2012. godine
Početak predavanja: 10 sati
Mjesto održavanja: Mali amfiteatar
Naziv: Istraživanja magnetskih, termodinamičkih i transportnih svojstava 4f intermetalnih spojeva

 Predavač: Tin Sulejmanpašić, Department of Physics & Astronomy, State University of New York at Stony Brook, SAD
Datum: 30. 6. 2011. godine
Početak predavanja: 11 sati
Mjesto održavanja: Mali amfiteatar
Naziv: “Topologija teorije polja i problem confinementa”

 

 


 
Predavač: Prof. dr. Dragutin Mihailović, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Datum: 16. 12. 2010. godine
Početak predavanja: 12 sati
Mjesto održavanja: Mali amfiteatar
Naziv: “MODELIRANJE SLOŽENIH BIOFIZIČKIH SISTEMA: NEKA OTVORENA PITANJA I PRAVCI DALJEG RAZVOJA”

 

  
Predavač: Prof. dr. SOREN MATTSSON, Univerzitet Lund, Švedska
Datum: 21. 9. 2010. godine
Početak predavanja: 13 sati
Mjesto održavanja: Mali amfiteatar
Naziv: ''MEDICINSKA FIZIKA: STANJE I PERSPEKTIVE''

 

  
Predavač: Prof. dr. Sigrid Leide Svegborn, Univerzitet Lund, Švedska
Datum: 15. 6. 2010. godine
Početak predavanja: 13 sati
Mjesto održavanja: Mali amfiteatar
Naziv: “Medicinska fizika u Švedskoj”

 

  
Predavač: Prof. Chii-Dong Lin, University distinguished professor, Kansas State University
Datum: 7. 6. 2010. godine
Početak predavanja: 12:15 sati
Mjesto održavanja:  Mali amfiteatar Odsjeka za fiziku
Naziv: Ultrafast strong field physics of atoms and molecules – an overview

 

  
Predavač: Dr. Abdel Isaković
Datum: Četvrtak, 3. 12. 2009.
Početak predavanja: 14 h                       
Mjesto održavanja:  MALI AMFITEATAR
Naziv: “Nanofokusiranje X-zraka (Metode, perspektive i primjena)”

 

  
Predavač: Dr. Abdel Isaković
Datum: Petak, 4. 12. 2009.
Početak predavanja: 14 h                       
Mjesto održavanja:  MALI AMFITEATAR
Naziv: “Interferencija i koherentnost X-zraka (Novi metod sa mikro bi-prizmama)”