Historija Odsjeka za fiziku

  • Štampa

SlikaPMFOdsjek za fiziku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta, koji djeluje u sastavu Univerziteteta u Sarajevu. Osnivanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1950. godine, u čijem je sastavu bio i Prirodno-matematički odsjek, može se uzeti kao početak razvitka moderne fizike u Bosni i Hercegovini. Odvajanje Prirodno-matematičkog odsjeka u samostalni fakultet 1960. godine je drugi važan korak, a završetak moderne zgrade 1964. godine za potrebe fizike i kemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu bio je novi značajan korak za dalji razvoj fizike u BiH. 

Rat u Bosni i Hercegovini (1992 - 1995.) poremetio je i razvoj fizike. Mnogi profesori i saradnici su napustili Sarajevo, a neki su izgubili i živote. Prostorije su bile devastirane, oprema gotovo uništena, ali je nastava na Odsjeku za fiziku organizovana i tokom rata. U periodu nakon 1995. godine uvjeti za razvoj fizike su bili otežani, ali i pored svih poteškoća postignuti su respektabilni rezultati za fiziku u BiH. 

Medu prvim nastavnicima bili su profesori Branko Galeb, Krunoslav Ljolje, Zdravko Stipčević, Dimitrije Čajkovski, Egvin Girt i drugi, od kojih su brojne generacije fizičara učile fiziku, a onda i sami širili znanje u bosanskohercegovačkim školama i fakultetima, ali i drugim sredinama u bivšoj Jugoslaviji, ili su, pak, stvarali naučnoistraživačke timove. Kvaliteta studija fizike u Sarajevu bila je prepoznata širom svjetskih univerzitetskih centara, a bivši studenti Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta su postali uvaženi članovi svjetske akademske zajednice, koji su postizali svjetski priznate rezultate, kao što su profesori Dejan Milošević, Damir Bečirević, Svjetlana Fajfer, Abdel Isaković, Zlatko Tešanović, Ivana Vobornik i drugi.

Na studijskim programima općeg i nastavničkog usmjerenja diplomirali su brojni fizičari, koji nikad nisu imali problema sa zapošljavanjem, bilo kao deficitaran kadar ili kao kadar koji je svojim naučnoistraživackim aktivnostima predstavljao znanstvenu bazu sredine u kojoj su djelovali. Odsjek za fiziku je ponosan na svoje brojne studente, koji su u Sarajevu, ili drugim univerzitetskim centrima, stjecali magisterije i doktorate, a aktualni programi studija na Odsjeku za fiziku će, kao i do sada, osiguravati visok stupanj kvalitete kadrova u fizici.