Korigovani raspored polaganja ispita za I ciklus, i II ciklus studija, u ljetnom semestru za akademsku 2018./2019. godinu