OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odbrana diplomskog rada kandidata Darka Kolende

Odbrana završnog rada I ciklusa studija studenta Darka Kolende će se održati 12.07.2018. godine u Malom amfiteatru sa početkom u 10:00 sati.