OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Prijave za PhD i stažiranje na IST Austria

Obavještavamo vas da su u toku prijave za doktorski studij i ljetni program stažiranja na IST Austria. Prijavu za doktorski studij možete izvršiti do 8. januara na sljedećem linku: https://phd.pages.ist.ac.at/phd-admissions/ (napominjemo da je prijava moguća i za Bachelor studente zadnje godine studija), dok prijavu na ljetni program stažiranja možete izvršiti do 15. februara na https://phd.pages.ist.ac.at/internships/

 
Iskustvo našeg bivšeg studenta Selvera Pepića sa ljetnog stažiranja na IST Austria 2015. godine kao i listu ostalih dostupnih stažiranja i preporuke za prijave na stažiranje možete naći na: https://drive.google.com/drive/folders/0B2saLuGCNZu3Q1F2eloybXhLN0E