OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Prijava na Summer Student Program 2018 u CERN-u

U toku je prijava na Summer Student Program 2018 u CERN-u. Prijaviti se možete preko linka http://jobs.web.cern.ch/join-us/studentships-summer-non-member-state-nationals.

U 2017. godini preko ovog programa u CERN-u je boravila naša studentica Ena Žunić. Nešto o tome možete pročitati na http://jobs.web.cern.ch/content/cern-jobs-insight/%E2%80%9Cit%E2%80%99s-best-summer-me%E2%80%9D-meet-four-years-%E2%80%9Csummies%E2%80%9D .