U martovskom izdanju prestižnog Britanskog časopisa The Guardijan u kojem je dat kratki pregled novih intrigirajućih teorija koje bi objasnile neke nedostatke unutar Standardnog modela, spominje se i teorija koju je iznio naš doc. dr. Admir Greljo. Radi se o "1234" modelu kojeg je dr. Admir Greljo izložio na prestižnoj konferenciji iz Fizike visokih energija održanoj u Italiji ove godine. Par novih modela koji su spomenuti u navedenom članku mogli bi poslužiti za objašnjenje nekih specifičnosti primjećenih kod raspada bottom kvarka. Više o tome pročitajte na https://www.theguardian.com/science/life-and-physics/2018/mar/17/the-fourth-colour