U martovskom izdanju prestižnog Britanskog časopisa The Guardijan u kojem je dat kratki pregled novih intrigirajućih teorija koje bi objasnile neke nedostatke unutar Standardnog modela, spominje se i teorija koju je iznio naš doc. dr. Admir Greljo. Radi se o "1234" modelu kojeg je dr. Admir Greljo izložio na prestižnoj konferenciji iz Fizike visokih energija održanoj u Italiji ove godine. Par novih modela koji su spomenuti u navedenom članku mogli bi poslužiti za objašnjenje nekih specifičnosti primjećenih kod raspada bottom kvarka. Više o tome pročitajte na https://www.theguardian.com/science/life-and-physics/2018/mar/17/the-fourth-colour

Naučni rad člana Odsjeka za fiziku – doc. dr. Ilje Doršnera – pod nazivom Limits on scalar leptoquark interactions and consequences for GUTsje uvršten u listu izvora za najnovije izdanje Particle Data Group za 2012. godinu u sekciji koja je posvećena skalarnim leptokvarkovima. Leptokvarkovi su hipotetske čestice za kojim se intenzivno traga u sudaračima čestica poput LHCa. Sekcija o kojoj je riječ se može naći na http://pdglive.lbl.gov/popupblockdata.brl?nodein=S056LQI&inscript=Y&fsizein=1

Naučni rad “Limits on scalar leptoquark interactions and consequences for GUTs” su zajednički objavili doc. dr. Ilje Doršner, dr. Jure Drobnak, prof. dr. Svjetlana Fajfer, prof. dr. Jernej F. Kamenik i dr. Nejc Košnik u prestižnom časopisu Journal of High Energy Physics.

Najnoviji rad člana katedre za Fiziku visokih energija – doc. dr. Ilje Doršnera – se bavi nedavno izmjerenom anomalijom na Large Hadron Collider (LHC) mašini kojom upravlja CERN (Evropski centar za nuklearna istraživanja). Naime, u CERN-u je 4.6.2012. godine objavljeno otkriće čestice na LHC mašini koja ima dosta zajedničkih karakteristika sa takozvanim Higgs-ovim bozonom. Higgs-ov bozon je jedina elementarna čestica koja još uvijek nije (sa sigurnošću) otkrivena a čije je postojanje predviđeno unutar modela za koji su Sheldon Glashow, Abdus Salam i Steven Weinberg primili Nobel-ovu nagradu 1979. godine.