OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Analiza fragilnosti metalnog stakla Zr77Ni23 bazirana na niskotemperaturnim mjerenjima toplotnog kapaciteta

U augustu 2017. godine je objavljen rad A. Salčinović Fetić, G. Remenyi, D. Starešinić, A. Kuršumović, E. Babić, S. Sulejmanović, K. Biljaković, Analysis of the fragility of the Zr77Ni23 metallic glass based on low-temperature heat capacity measurements, Phys. Rev. B 96, 064201 (2017), čije su koautorice članovi Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakultetata Univerziteta u Sarajevu.

rad prb

 

 

U radu je predstavljeno eksperimentalno istraživanje metalnog stakla Zr77Ni23 koje je omogućiloslika6 analizu fundamentalnih pojmova u polju istraživanja stakala: fragilnosti, sposobnosti ostakljivanja (GFA) i Bozonskog pika (BP). Problem korelacija između ovih pojmova inače je vrlo aktualan u istraživanju stakala, još uvijek nije riješen analitički i predstavlja pitanje za koje ne postoji konačan i jednoznačan odgovor. Rezultati su vrlo neobični i ne slažu se sa već prihvaćenim korelacijama, ovaj uzorak ima srednju fragilnost i u njemu ne postoji BP koji se inače smatra univerzalnim svojstvom svih stakala. U diskusiju rada je ponuđeno mikroskopsko objašnjenje porijekla ove anomalije i glavni zaključak rada je da postoji veza između GFA i BP u konkretnom sistemu što može predstavljati i novi doprinos u širem području fizike neuređenih sistema.

Ovaj rad je rezultat međunarodne saradnje fizičara iz Hrvatske, Francuske, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine. Ispitivni uzorak je proizveden u Laboratoriji za fiziku metala na PMF-u u Sarajevu i eksperimentalno je istražen na Odsjeku za fiziku kondenzovane materije na niskim temperaturama Instuta Neel u Grenoblu tokom studijskog boravka i izrade eksperimentalnog dijela doktorske disertacije naše zaposlenice A. Salčinović Fetić. Dio mjerenja je također izvšen na Institutu za fiziku i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Odsjeku za materijale i metalurgiju Cambridge univerziteta.

Physical review B je prestižni časopis (IF: 3.836) koji objavljuje radove iz fizike kondenzirane materije i fizike materijala i prema SCI Journal Citations Reports predstavlja časopis sa najvećim brojem citata iz oblasti fizike kondenzirane materije u cijelom svijetu.