OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Amra Salčinović Fetić dobitnica nagrade IUVSTA Elsevier Students Award

ictf amfAmra Salčinović Fetić, asistentica na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dobitnica je nagrade IUVSTA Elsevier Students Award za prezentaciju rada VARIABLE RANGE HOPPING CONDUCTIVITY IN NANOCRYSTALLINE FILMS OF K0.3MoO3 na 16 th International Conference on Thin Films koja je održana u Duborovniku od 13. do 16. oktobra 2014.godine. Rad je nastao kao rezultat saradnje između kolega sa Instituta za fiziku u Zagrebu: dr. sc. Katice Biljaković, dr. sc. Damira Starešinić, dr. sc. Damira Dominka i dr. sc. Ivana Jurića i zaposlenica Odsjeka za fiziku dr. sc. Maje Đekić i Amre Salčinović Fetić. Više na http://ictf16.com/awards.php .