OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Analiza fragilnosti metalnog stakla Zr77Ni23 bazirana na niskotemperaturnim mjerenjima toplotnog kapaciteta

U augustu 2017. godine je objavljen rad A. Salčinović Fetić, G. Remenyi, D. Starešinić, A. Kuršumović, E. Babić, S. Sulejmanović, K. Biljaković, Analysis of the fragility of the Zr77Ni23 metallic glass based on low-temperature heat capacity measurements, Phys. Rev. B 96, 064201 (2017), čije su koautorice članovi Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakultetata Univerziteta u Sarajevu.

rad prb

 

Opširnije: Analiza fragilnosti metalnog stakla Zr77Ni23 bazirana na niskotemperaturnim mjerenjima toplotnog...

Odobren projekt Ispitivanje karaktera transporta skokovima varijabilnog dosega u granularnim filmovima kalijeve plave bronze

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u novembru 2015. godine odobrilo realizaciju projekta pod naslovom „Ispitivanje karaktera transporta skokovima varijabilnog dosega u granularnim filmovima kalijeve plave bronze (K0.3MoO3)“ čija je voditeljica doc. dr. Maja Đekić.

U okviru projekta cilj je ispitati karakter transporta skokovima varijabilnog dosega (VRH) u nanokristaliničnim filmovima kvazi- jednodimenzionalnog sistema (k-1D) kalijeve plave bronze (K0.3MoO3). Općenito, u k-1D sistemima dolazi do prelaza iz metalnog u poluvodičko stanje ispod temperature prelaza (Tp) i javlja se novo, kolektivno stanje vala gustoće naboja (VGN). Sniženje efektivne dimenzionalnosti dovodi do novih pojava koje nisu moguće u 3D sistemima, naročito do javljanja novih osnovnih, tzv. moduliranih stanja, zbog međudjelovanja fononskih, elektronskih i spinskih stepeni slobode kao što su valovi gustoće naboja (VGN), valovi gustoće spina (VGS), spin-Peierls, antiferomagnetno i supravodljivo stanje. Granice zrna u filmovima jako utiču na fizikale osobine , pa tako i na transportna svojstva. Naše dosadašnje istraživanje je pokazalo da se ponašanje vodljivosti u do sada proizvedenim filmovima sa zrnima veličine nekoliko stotina nanometara može dobro opisati u okviru teorije skokova varijabilnog dosega (VRH) što je karakteristično za neuređene sisteme. Dodatno, pokazalo se da je električna vodljivost u filmovima sa VGN-om uglavnom određena granularnom prirodom filmova, što može sakriti moguće efekte konačnih veličina (finit-size effects). Buduća istraživanja bi mogla otkriti uticaj VGN osnovnog stanja unutar zrna na VRH ponašanje vodljivosti u tankim filmovima kalijeve plave bronze.

Opširnije: Odobren projekt Ispitivanje karaktera transporta skokovima varijabilnog dosega u granularnim...

Amra Salčinović Fetić dobitnica nagrade IUVSTA Elsevier Students Award

ictf amfAmra Salčinović Fetić, asistentica na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dobitnica je nagrade IUVSTA Elsevier Students Award za prezentaciju rada VARIABLE RANGE HOPPING CONDUCTIVITY IN NANOCRYSTALLINE FILMS OF K0.3MoO3 na 16 th International Conference on Thin Films koja je održana u Duborovniku od 13. do 16. oktobra 2014.godine. Rad je nastao kao rezultat saradnje između kolega sa Instituta za fiziku u Zagrebu: dr. sc. Katice Biljaković, dr. sc. Damira Starešinić, dr. sc. Damira Dominka i dr. sc. Ivana Jurića i zaposlenica Odsjeka za fiziku dr. sc. Maje Đekić i Amre Salčinović Fetić. Više na http://ictf16.com/awards.php .

Nanokristalinični tanki filmovi sa valovima gustoće naboja

Članice Odsjeka za fiziku Maja Đekić i Amra Salčinović su koautori rada pod nazivom Nanocrystalline thin films with charge density wave ground state koji je u procesu objavljivanja u časopisu Vacuum.

Više o časopisu Vacuum možete pronaći na stranici http://www.journals.elsevier.com/vacuum/

Opširnije: Nanokristalinični tanki filmovi sa valovima gustoće naboja

Odobren projekat Transportna svojstva (metastabilnih) djelimično kristaliničnih sistema od strane FMON-a

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je odobrilo iznos od 19 418 KM za finansiranje projekta “Transportna svojstva (metastabilnih) djelimično kristaliničnih sistema” čija je voditeljica Dr Suada Sulejmanović, docent na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u sklopu finansiranja naučno-istraživačkih i istraživačko razvojih projekata u Federaciji Bosni i Hercegovini u 2012. godini.

Opširnije: Odobren projekat Transportna svojstva (metastabilnih) djelimično kristaliničnih sistema od strane...