Sliku 9 iz nedavno objavljenog rada: Senad Odžak i Dejan B Milošević, Bicircular-laser-field-assisted electron-ion radiative recombination, Physical Review A 92, 053416 (2015), editor je izabrao je da prikaze na web stranici časopisa kao dio "Kaleidoscope" (http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope). Slika je izabrana na osnovu estetskih kriterija. Dakle, rezultati su ne samo od značaja za nauku, već i lijepi.

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope/pra/92/5/053416