OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odobren projekt Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 06.11.2015. godine odobrilo projekat pod naslovom Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju, čiji je voditelj dr. Senad Odžak, vanredni profesor na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta (rezultate konkursa možete pogledati na linku: http://www.fmon.gov.ba/images/REZULTATI_konkurs_2015_-_uredne_prijave11.pdf).
U realizaciji projekta će učestvovati članovi naučno-istraživačke grupe Samophys (http://www.pmf.unsa.ba/samophys/), od kojih je šest doktora fizičkih nauka.
 
Predmet istraživanja u okviru ovog projekta jeste interakcija atomskih sistema sa jakim bihromatskim laserskim poljem kao i analiza različitih nelinearnih procesa (HHG, ATI, LAR itd.)  u zavisnosti od raznih laserskih parametara i izbora atomskog sistema. Poređenju numeričkih rezultata sa dobivenim eksperimentalnim podacima, posebno u slučaju viših harmonika generisanih u plazmi različitih metala, će se dodatno posvetiti pažnja prilikom realizacije ovog projekta.