Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke odobrilo je projekat pod naslovom Rezonantna pojačanja u jonizacionim spektrima molekula, čiji je voditelj dr. Elvedin Hasović, docent na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta (rezultate konkursa možete pogledati na ovdje).

Javna prezentacija projekta održaće se u utorak 25.03.2015. godine u sali senata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 12:00 sati. U realizaciji projekta će učestvovati članovi naučno-istraživačke grupe Samophys (http://www.pmf.unsa.ba/samophys/), od kojih je šest doktora fizičkih nauka.

 

Predmet istraživanja u okviru ovog projekta jeste interakcija molekularnih sistema sa jakim laserskim poljima i efekat rezonantnog pojačanja u spektrima fotoelektrona nastalih jonizacijom iznad praga molekularne mete. Osnovni ciljevi su analizirati spektre fotoelektrona i odrediti uslove pod kojim se pojavljuju rezonantna pojačanja u tim spektrima, zatim analizirati uticaj molekularne strukture na efekat rezonantnih pojačanja, te u konačnici uporediti rezultate sa eksperimentom.