OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

FMON odobrio projekat Analiza spektara poliatomskih molekula

Na Konkursu za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata  u Federaciji BiH u 2013. godini doc. dr. Azri Gazibegović-Busuladžić, kao voditeljici, odobren je projekat pod naslovom Analiza spektara poliatomskih molekula. Rezultate konkursa možete pogledati ovdje.

Od 139 prijavljenih odobreno je 49 projekata. Ubjedljivo najveći broj bodova imala je dr. Azra Gazibegović-Busuladžić, docent na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: 49,01 bodova; drugorangirana voditeljica je imala 41,05 bodova, a svi ostali ispod 40 bodova. U projektu će učestvovati članovi naučno-istraživačke grupe Samophys (http://www.pmf.unsa.ba/samophys/), od kojih je šest doktora fizičkih nauka.

Ovaj projekat predstavlja fundamentalno istraživanje iz teorijske fizike, sa primjenama u laserskoj fizici i atomskoj, molekularnoj i optičkoj (AMO) fizici. Osnovni cilj projekta je da se analiziraju molekularni procesi koji se odvijaju u prisustvu jakih laserskih polja i koji su značajni za atofiziku i atohemiju. Za razliku od atoma, u molekularnim spektrima se javljaju minimumi koji su posljedica destruktivne interferencije. U slučaju poliatomskih molekula više parametara određuju uvjete za destruktivnu interferenciju. Analizirajući područja depresije, kao i druge bitne karakteristike spektara, moguće je izvući informaciju o samoj strukturi molekule.