OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Takmičenje u slaganju Rubikove kocke

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu prvi put će, u organizaciji WCA, biti održano međunarodno takmičenje slaganja Rubikove kocke u jedanaest disciplina.

Dođite i podržite nas 19. i 20 oktobra 2019 godine od 9:00 sati. Takmičarski dio programa će se održati u auli.

U popodnevnim časovima, u 19 h će se u jednom od amfiteatara Odsjeka za fiziku (u prizemlju) održati i javna demonstracija algoritama za slaganje Rubikove kocke. Pozivamo sve one koji žele da nauče više o Rubikovoj kocki da dođu i uživaju u primjerima i razgovoru sa stručnjacima.

 

Raspored nastave za zimski semestar u akademskoj 2019./2020.

Raspored nastave za zimski semestar u akademskoj 2019./2020.

Raspored nastave po prostorijama

Raspored nastave za II ciklus studija

Odbrana završnog rada I ciklusa studija kandidatkinje Azre Hamedović

Odbrana završnog rada I ciklusa studija kandidatkinje Azre Hamedović obavit će se u ponedjeljak 30.09.2019. godine u Sali 318 sa početkom u 12:00h.

Odbrana završnog rada I ciklusa studija kandidatkinje Sabine Čoloman

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Sabine Čoloman pod nazivom 

-Dozimetrijska mjerenja jonizacijskom komorom dužine 30 cm u kompjuteriziranoj tomografiji-

obavit će se 26.09.2019. godine u sali 318 sa početkom u 15:00h.

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Ajdina Burnića

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Ajdina Burnića pod nazivom 

-Plato strukture u elektronskim spektrima homonuklearnih dvoatomskih molekula u jakom laserskom polju-

obavit će se 30.09.2019. godine u sali 318 sa početkom u 10:00h.

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Bojana Bogdanovića

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Bojana Bogdanovića obavit će se 25.09.2019. godine u Malom amfiteatru sa početkom u 10:00h.

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Amile Tutmić

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Amile Tutmić obavit će se u ponedjeljak 23.09.2019. godine u Malom amfiteatru sa početkom u 11:30h.

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Rešada Kahvedžića

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidata Rešada Kahvedžića obavit će se u ponedjeljak 23.09.2019. godine u Malom amfiteatru sa početkom u 10:00h.