OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Adne Koš

Odbrana završnog diplomskog rada kandidatkinje Adne Koš obavit će se u četvrtak 18.07.2019. godine u Sali 404 sa početkom u 13:00 sati.

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Hatidže Terzić

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Hatidže Terzić će se obaviti u srijedu 17.07.2019. godine u sali 404 sa početkom u 13:00 sati.

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidata Ajdina Palavrića

Odbrana završnog - diplomskog rada kandidata Ajdina Palavrića obavit će se u četvrtak 18.07.2019 godine u Malom amfiteatru sa početkom u 09:00 sati.

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Adise Opardije

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Adise Opardije će se obaviti 15.07.2019. godine u sali 318 sa početkom u 14:00h.

PLOVDIV2019 IFMP radionica

IFMP (Institute for Medical Physics & Biomedical engineering) organizuje radionicu koja će biti održana u gradu Plovdiv u Bugarskoj od 16. do 20. septembra. Domaćin je Univerzitet Paisii Hilendarsky. Za nove članove IFMP asocijacije bit će izdvojena finansijska pomoć (https://www.ifmp.eu/FFP125.htm). Da biste bili prihvaćeni kao učesnik trebate pripremiti svoj CV, kratko motivaciono pismo i pismo preporuke. Prijaviti se možete putem linka: https://www.ifmp.eu/Application%20Plovdiv.htm . Moguće je prijaviti se još samo nekoliko dana!

Ljetna škola fizike čestica - Summer school on BSM

Ljetna škola fizike čestica i ljetna škole kosmologije. Od 26.08. - 31.08.2019. godine održat će se ljetna škola o teorijskim aspektima fizike izvan Standardnog modela. Organizator će u okviru COST-a  pokriti troškove putovanja i boravka u studentskom domu u blizini Fakultete za matematiko in fiziko u Ljubljani, Slovenija. Više na

http://indico.ijs.si/conferenceDisplay.py?confId=1007

Tri bronzane medalje mladih fizičara

Na 3. Evropskoj olimpijadi iz fizike održanoj od 31. maja do 4. juna 2019. godine u Rigi, Latviji, BH. tim mladih fizičara je osvojio tri bronzane medalje, i to učenici Fahrudin Delić (Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo), Muhamed Sokolović (Richmond Park College, Sarajevo) i Nola Šegalo (Richmond Park College, Sarajevo). Više o tome možete pročitati npr. na https://nap.ba/news/55296

Utisci sa Svečanog skupa povodom 75 godina prof. Suruliza

Na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 6. i 7. juna 2019. godine održan svečani skup KENAN FEST povodom 75 godina prof. dr. Kenana Suruliza. Susret je okupio 40 bivših diplomanata i saradnika Odsjeka za fiziku. Organizatori skupa su bili dr. Damir Bečirević (Directeur de recherche at Laboratoire de Physique Théorique, Université Paris-Saclay), prof. dr. Ilja Doršner (Odsjek za fiziku i matematiku FESB, Univerzitet u Splitu), prof. dr. Svjetlana Fajfer (Institut Jožef Štefan i Univerzitet u Ljubljani; domaći član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine) i prof. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić i akademik Dejan Milošević sa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na skupu je Stjepan Marić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, održao predavanje povodom 60 godina Odsjeka za fiziku. Predavanje je bilo nadahnuto i inspirativno i podsjetilo nas je na osnivače Odsjeka za fiziku i istoriju razvoja Odsjeka. O uticaju prof. dr. Kenana Suruliza na njihov put u svijet fizike govorili su Dejan Milošević, Svjetlana Fajfer i Ilja Doršner. Posebno su naglašena vrhunska predavanja i susretljivost prof. Suruliza i istaknut je njegov uticaj na generacije studenata fizike i na razvoj sarajevske škole teorijske fizike. Bivši diplomanti Odsjeka za fiziku, danas poznati naučnici u SAD, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Švedskoj, Sloveniji, Hrvatskoj itd., održali su impresivna predavanja o svojim naučnim dostignućima. Niz predavanja bio je posvećen i rezultatima domaćih autora, od dijagnostike u radiologiji do klimatskih promjena. Više informacija može se naći na zvaničnoj web stranici skupa: https://indico.cern.ch/e/kenanfest