Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Nine Hajdin će se obaviti 28.07.2020. godine sa početkom u 14:30h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.