Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Amine Shabar obavit će se 24.07.2020. godine sa početkom u 10:00h u svečanoj Violeta sali na Prirodno-matematičkom fakultetu