Odbrana završnog - diplomskog rada kandidatkinje Belme Grebović obavit će se 16.06.2020. godine u 15:00h u sali 318 na Odsjeku za fiziku.