Rešad Kahvedžić, student II ciklusa studija Odsjeka za fiziku, smjer Teorijska fizika, uz preporuke prof. Dejana Miloševića i prof. Elvedina Hasovića, aplicirao je na doktorsku poziciju u Max Planck School of Photonics.

https://www.maxplanckschools.de/en/photonics

Nakon procesa selekcije kandidata (na maksimalno 20 pozicija prijavilo se 250 kandidata) kolega Kahvedžić je pozvan na razgovor (koji je trebao biti u Minhenu). Zbog korona virusa razgovor je otkazan i intervju je obavljen putem Zooma. Na intervjuu je kolega Kahvedžić ukratko predstavio svoj diplomski rad nakon čega je uslijedila diskusija sa ljudima koji su prisustvovali. Nekoliko dana nakon intervjua kolega Kahvedžić je dobio email u kojem su mu javili da je selekcioni komitet odlučio da će biti primljen i da bi ga u narednom periodu neko od ljudi koji su uključeni u ovu školu (MPSP Fellows) i kome je on kao kandidat interesantan trebao kontaktirati i ponuditi poziciju. Nakon toga mu se javila prof. Stefanie Gräfe i ponudila poziciju u svojoj grupi na Friedrich Schiller Univerzitetu u Jeni na šta je kolega Kahvedžić pristao.

Čestitamo kolegi Kahvedžiću i želimo mu puno uspjeha u daljem naučnom radu.