Na slijedećem linku možete pročitati informaciju o konkursu za PhD poziciju na Univerzitetu u Bernu u grupi prof. dr. Admira Grelje.

https://labs.inspirehep.net/jobs/1785781