Korigovani termini polaganja obaveznih i izbornih predmeta u zimskom ispitnom roku u akademskoj 2019./2020. godini.