U toku je prijava za prvi bosanskohercegovački CERN-ov program za profesore koji će se organizirati u februaru 2020. godine. Selekcija učesnika će se vršiti na osnovu motivacionog pisma. Više informacija na https://indico.cern.ch/event/840248/timetable/ ili