Odbrana završnog rada I ciklusa studija kandidatkinje Azre Hamedović obavit će se u ponedjeljak 30.09.2019. godine u Sali 318 sa početkom u 12:00h.