OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odbrana završnog rada I ciklusa studija kandidatkinje Sabine Čoloman

Odbrana završnog-diplomskog rada kandidatkinje Sabine Čoloman pod nazivom 

-Dozimetrijska mjerenja jonizacijskom komorom dužine 30 cm u kompjuteriziranoj tomografiji-

obavit će se 26.09.2019. godine u sali 318 sa početkom u 15:00h.